Επιδιόρθωση, βελτιστοποίηση και έλεγχος όλων των βάσεων δεδομένων στον Server με SSH

Μόλις συνδεθείτε μέσω ssh στον server σας, μπορείτε να τρέξετε τις ακόλουθες εντολές:

mysqlcheck --all-databases -r          #πραγματοποιεί repair όλων των βάσεων δεδομενων στον server

mysqlcheck --all-databases -a         #πραγματοποιεί ανάλυση όλων των βάσεων δεδομένων στον server

mysqlcheck --all-databases -o         #πραγματοποιεί βελτιστοποίηση όλων των βάσεων δεδομένων στον server

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση; 7 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο (7 Ψήφοι)