Άρθρα

Επιδιόρθωση, βελτιστοποίηση και έλεγχος όλων των βάσεων δεδομένων στον Server με SSH

Μόλις συνδεθείτε μέσω ssh στον server σας, μπορείτε να τρέξετε τις ακόλουθες εντολές: mysqlcheck...

Πως μπορεί να λυθεί το import error #1273 – Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci’

Αυτό το σφάλμα προκαλείται επειδή οι 2 διακομιστές εκτελούν διαφορετικές εκδόσεις της MySQL. Για...

Πώς να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων στο cPanel?

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό cPanel.2. Στον τομέα "Databases", πατήστε το εικονίδιο "MySQL...

Πώς να εξαχθεί ή να εισαχθεί μια βάση MySQL μέσω SSH;

Σε αυτό το άρθρο, θα καλύψουμε την εισαγωγή και την εξαγωγή μια βάσης μέσω SSH. Σιγουρευτείτε...

Πώς να μετονομάσετε μια βάση δεδομένων στο cPanel;

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό cPanel σας..2. Στο πεδίο "Databases" επιλέξτε το εικονίδιο "MySQL...

Πώς να διαγράψετε μια βάση δεδομένων στο cPanel;

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό  cPanel σας.2. Στο πεδίο "Databases", επιλέξτε  το εικονίδιο "MySQL...

Πώς να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη βάσης δεδομένων στο cPanel;

1. Συνδεθείτε στο...

Πώς να προσθέσετε ένα χρήστη στη βάση δεδομένων και δικαιώματα (privileges);

1. Συνδεθείτε στο...

Πώς να εισάγετε μια βάση δεδομένων μέσω του phpMyAdmin στο cPanel;

1. Συνδεθείτε στο...

Πώς να εξάγετε τον πίνακα της βάσης δεδομένων μέσω του phpMyAdmin στο cPanel;

    1. Συνδεθείτε...

Πώς να επεξεργαστείτε τον πίνακα της βάσης δεδομένων μέσω του phpMyAdmin στο cPanel;

  1.Συνδεθείτε...

Πώς να διαγράψετε ένα πίνακα της βάσης δεδομένων μέσω του phpMyAdmin στο cPanel;

    1. Συνδεθείτε...

How to optimize database via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the "Databases" section, click on "phpMyAdmin" Icon. 3. In...

How to Repair database via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the "Databases" section, click on "phpMyAdmin" Icon. 3. In...