Πως μπορεί να λυθεί το import error #1273 – Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci’

Αυτό το σφάλμα προκαλείται επειδή οι 2 διακομιστές εκτελούν διαφορετικές εκδόσεις της MySQL. Για να λυθεί αυτό:

  1. Ανοίξτε το αρχείο sql σε έναν επεξεργαστή κειμένου
  2. Βρείτε και αντικαταστήστε όλα τα utf8mb4_unicode_520_ci με utf8mb4_unicode_ci
  3. Αποθηκεύστε και ανεβάστε το νέο db mySql
Ha estat útil la resposta? 1 Els usuaris han Trobat Això Útil (2 Vots)